De waterpokken

Een bekende huiduitslag bij kinderen is het ziektebeeld de waterpokken die veroorzaakt wordt door het varicella zoster virus. Het gevolg is een rode huid, bultjes over het gehele lichaam, erge jeuk en koorts. De tijdelijke virusziekte komt meestal tot uiting op kinderleeftijd maar kan ook volwassenen treffen. Waterpokken zijn besmettelijk indien er nog geen antistoffen zijn aangemaakt. Als de ziekte eenmaal tot uiting is gekomen ben je in feite niet meer vatbaar.


Besmettelijkheid


Kinderen met de waterpokken zijn besmettelijk voor andere kinderen die de waterpokken nog niet hebben gehad. Indien je twijfelt of het kind de waterpokken heeft, kan het beter thuis worden gehouden. Meestal gaan de waterpokken gepaard met griepachtige verschijnselen als koorts, hangerig zijn, algehele malaise en braken. De symptomen verdwijnen meestal vanzelf na circa tien dagen. Besmetting vindt plaats door hoesten, niezen, praten of via de handen. Zodra de blaasjes zijn ingedroogd en de koorts is gezakt, zal het kind feitelijk niet meer besmettelijk zijn. Bij koorts dient met erop te letten dat er voldoende vocht worden ingenomen, om uitdroging te voorkomen.


Gevaarlijk?

De ziekte is niet gevaarlijk, de waterpokken is een virusinfectie die al generaties - bij met name kinderen - voor komt. Alleen kinderen met een ernstig verminderde weerstand, door andere onderliggende ziektes lopen extra risico. De waterpokken verdwijnen meestal vanzelf zonder dat er medicatie gegeven hoeft te worden. Het belangrijkste is het geven van voldoende vocht en het laten zakken van de koorts middels paracetamol zetpillen.

Het krabben aan de jeukende plekjes moet worden voorkomen, dit kan bacteriële huidinfecties veroorzaken met littekens als gevolg.


Een voorbeeld van waterpokken, blaasjes op het gezicht